نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: نظارت از کشتارگاه تا عرضه مرغ در بازار بر عهده وزارت صمت بوده که متاسفانه این وزارتخانه نظارت بر این بازار را رها کرده است.
حبیب اسدالله نژاد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وظیفه نظارت بر بازار مرغ بر عهده کدام وزاتخانه است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تنظیم بازار است. یعنی اینکه چه میزان مرغ بایستی تولید شود، چه میزان وارد بازار شود و چه زمانی صادرات صورت بگیرد و قیمت آن به چه صورت باشد.
وی ادامه داد: نظارت از کشتارگاه تا عرضه در واحدهای صنفی در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و اساسا وزارت جهاد کشاورزی نیز امکاناتی برای نظارت بر بازار ندارد. رصد بازار بایستی توسط بازرسان واحدهای صنفی صورت بگیرد که این بازرسان زیرمجموعه وزارت صمت هستند.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد:بحث تنظیم بازار از عرضه در بازار جداست. تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد و عرضه و نظارت بازار بر عهده  وزارت صمت است و متاسفانه وزارت صمت نظارت بر بازار مرغ را رها کرده است.
وی در پایان گفت: امیدواریم در دولت جدید مشکلات بازار مرغ مرتفع شود و دیگر شاهد هرج و مرج در این بازار نباشیم.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog