بازار بورس در هفته‌ای که گذشت روزهای پرصعودی را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس توانست با بیش از ۷۸ هزار واحد افزایش از یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد صعود کند.
به گزارش ایسنا، بررسی معاملات بازار سهام در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار از ۲۹۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال در هفته گذشته با ۲۲ درصد افزایش به ۳۵۷ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. همچنین حجم کل معاملات این بازار حاکی از آن است که با ۱۷.۴ درصد رشد از ۳۷ هزار و ۹۱۹ میلیون سهم به ۴۴ هزار و ۵۱۴ میلیون سهم رسیده است.
وضعیت معاملات بازارها
بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در هفته‌ای که گذشت روزهای سبزی را پشت سر گذاشت.
براین اساس ارزش معاملات در بازار اول سهام از ۱۲۵ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۴۱ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال در هفته جاری رسید که رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد.
همچنین ارزش معاملات در بازار دوم سهام با رشدی ۲۰ درصدی از ۱۲۲ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۴۶ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است.
ارزش معاملات در بازار بدهی از ۱۰۸۳ میلیارد ریال به ۶۵۱۵ میلیارد ریال رسید که با رشدی ۵۰۲ درصدی مواجه بود.
ارزش معاملات در بازار مشتقه نیز با ۱۱ درصد افزایش از ۱۹۷ میلیارد ریال به ۲۱۹ میلیارد ریال رسید.
همچنین ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله رشدی ۴۴.۲۴ درصدی را تجربه کرد و از ۴۴ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۶۳ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.
هفته سبز شاخص‌ها
شاخص کل بورس و شاخص کل با معیار هم وزن در هفته‌ای که گذشت صعودی بودند به طوری که شاخص کل توانست با ۷۸ هزار و ۵۵۰ واحد افزایش از یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد در هفته جاری برسد که رشدی ۵.۵۹ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با ۱۹.۷۶ درصد رشد از ۴۰۳ هزار و ۲۵۵ واحد در هفته قبل تا ۴۲۲ هزار و ۳۳۱ واحد در هفته جاری صعود کرد و ۴.۷۳ درصد رشد را تجربه کرد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog