«اشرف غنی» رئیس جمهور پیشین افغانستان ادعا کرد که وی به منظور جلوگیری از کشتار مردم در کابل به دست طالبان، اوایل روز یکشنبه از مقام خود استعفا داد.
غنی در بیانیه خود تأکید کرد که از حالا به بعد، طالبان مسئول «عزت و مال و صیانت» از مردم افغانستان است.
ویدئویی از لحظه فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان از کابل را می بینید:

source

توسط artmisblog