نشستی با محوریت مطالبات دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی علت خودکشی سعید قلی بیگلو، دانشجوی پسا دکترا فردوسی در رشته فیزیک با حضور رئیس دانشگاه فردوسی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، رئیس نهاد رهبری دانشگاه فردوسی و چندتن از مسئولان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم برگزار شد.
در این نشست چند ساعته دانشجویان به بیان دغدغه ها، مطالبات و نیز کم کاری‌ها و کوتاهی‌های صورت گرفته از سمت مسئولان دانشگاه، برخورد‌های نادرست برخی اساتید در ارتباط با تمام دانشجویان و نبود شرایط و امکانات رفاهی مناسب در زمان کرونا نظیر عدم وجود سرویس برای رفت و آمد پرداختند.
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن عذر خواهی از دانشجویان بخاطر اتفاق پیش آمده و قصوری که از جانب مسئولان صورت گرفته، عزل ابوالفضل غفاری، رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را به علت نادیده‌گرفتن شرایط حاد روحی سعید قلی بیگلو که منجر به خودکشی او شد، را اعلام کرد.
همچنین حمیدرضا طاهری، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تحت فشار‌های به عمل آمده از سمت دانشجویان بخاطر خودکشی دانشجو‌ی نخبه دانشگاه، استعفای خود را رسما اعلام کرد که تا فردا روی سایت دانشگاه بارگذاری خواهد شد.
در این نشست بیانیه‌ای توسط دانشجویان دانشگاه فردوسی صادر و قرائت شد تا اقدامات لازم جهت رفاه دانشجویان و عدم تکرار چنین اتفاقاتی، انجام شود.
سعید قلی بیگلو دانشجوی پسا دکترای فردوسی در رشته فیزیک و ساکن شهر قم، ۵ تیرماه خود را در خوابگاه فجر دانشگاه حلق آویز کرد.
وی روز قبل از خودکشی نزد مشاور و روانپزشک بیمارستان ابن سینا رفت اما به تشخیص روانپزشک مبنی بر عدم ضرورت بستری در بیمارستان ترخیص شد. سعید که در روز‌های اخیر دو مرتبه اقدام به خودکشی کرده بود، دوباره پس از خروج از بیمارستان خود را در اتاقش در خوابگاه حلق آویر می‌کند.

source

توسط artmisblog