طی این هفته نیز بانک مرکزی در بازار باز جذب نقدینگی را مدنظر قرار دارد و ۶۴۴۰ میلیارد تومان از بانک‌ها دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می‌دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب بانک‌ها اقدام به جذب یا بسط پول می‌کند.
در این هفته نیز، بانک مرکزی برای چهارمین بار متوالی معکوس عمل کرد و ۶۴۴۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد و تاریخ سررسید ۷ روزه به بانک‌ها فروخت که به این معنی است که این میزان پول از بانک‌ها جمع کرده است.
علاوه براین، آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان می‌دهد، با سررسید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۴۰ میلیارد تومان به بانک‌ها برگردانده است.
هیچ بانکی اعتبارات قاعده مند نگرفت
از سوی دیگر، در بازار بین بانکی که بانک‌های دارایی مازاد به بانک‌های دچار کسری مبلغی را در سررسید کوتاه مدت می‌دهند که اگر این بانک، بانک مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیلات،  اعتبارات قاعده مند گفته می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی، در این هفته هیچ بانک و موسسه اعتباری اعتبارات قاعده مند دریافت نکرده است.
البته، بخشی از تسهیلاتی که بانک مرکزی از این طریق به بانک‌ها داده، موعد تحویل آن‌ها رسیده است که از این محل بانک مرکزی ۷۲۰ میلیارد تومان از عملیات ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند دریافت کرده است.
بنابراین، بانک مرکزی طی هفته جاری معادل ۶۴۴۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جمع کرده است. 
انتهای پیام

source

توسط artmisblog