درآمد فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ٩٩ معادل ۳۱۳ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال اعلام شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به بدهی چندساله فدراسیون جانبازان و معلولان به فدراسیون پزشکی ورزشی، در مجمع عمومی سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی مقرر شد ظرف مدت دو تا سه سال این بدهی تعیین تکلیف شود.
بدهی چند ساله فدراسیون جانبازان و معلولان معادل چهار میلیارد تومان است که سال‌ها قبل از سوی این فدراسیون گرفته شده و هنوز پرداخت نشده است.
براساس گزارشات ارائه شده درآمد فدراسیون پزشکی در سال ۹۹ حدود ۳۱۳ میلیارد و ۲۰۷ میلیون ریال بود که شامل حق عضویت، ارائه خدمات پزشکی، آموزش و سود بانکی بوده است.
در جریان مجمع، هزینه‌های فدراسیون پزشکی ورزشی نیز ۴۱۹ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال گزارش شد که شامل حقوق و دستمزد، حق الزحمه پزشکی مسابقات، حق عضویت استان‌ها، هزینه درمان ورزشکاران ضایعه نخاعی و دوپینگ است و حدود ۵۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال برای دوپینگ هزینه شده است.
نظارت جدی بر مقوله مکمل‌های ورزشی از دیگر مباحث مورد بحث بود و تاکید شد تا نسبت به نظارت در این حوزه اقدامات جدی‌تری صورت گیرد چرا که مکمل‌های ناسالم موجب مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکاران و به ویژه قهرمانان کشور می‌شود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog