یک مقام ارشد می گوید بسیاری از قربانیان در بازداشتگاه خانواده های جنگجویان داعش زن بوده اند
به گفته سازمان ملل، بیش از 100 نفر از جمله بسیاری از زنان در 18 ماه گذشته در اردوگاه الهول سوریه به قتل رسیده اند.
عمران رضا، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در سوریه، که از کشورها خواست شهروندان خود را از این مرکز گسترده به کشور بازگردانند، گفت که اردوگاه به طور فزاینده ای ناامن می شود و کودکان زندانی به زندگی بدون آینده محکوم می شوند.
الحول، در شمال شرق تحت کنترل کردها، به عنوان یک بازداشتگاه موقت در نظر گرفته شده بود، اما هنوز حدود 56000 نفر، عمدتا سوری و عراقی، که برخی از آنها با داعش ارتباط دارند، در آن نگهداری می شود. در سال 2014
بقیه شهروندان کشورهای دیگر از جمله کودکان و سایر بستگان جنگجویان داعش هستند.
رضا که بارها از اردوگاه بازدید کرده است، به خبرنگاران در ژنو گفت که حدود 94 درصد از بازداشت شدگان زن و کودک بودند.
او گفت: "این مکان بسیار خشن است و به مکانی ناامن تبدیل شده است." خشونت مبتنی بر جنسیت بسیار زیاد است… مناطق ممنوعه زیادی وجود دارد.»
او گفت که از ژانویه سال گذشته حدود 106 قتل در این کمپ رخ داده است و بسیاری از قربانیان زن بودند.
دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که خشونت در این اردوگاه با یک قتل دیگر در روز سه شنبه، هفتمین مورد از 11 ژوئن، تشدید شده است.
طبق این گزارش، 16 نفر از 24 نفری که امسال در این اردوگاه به قتل رسیدند، زن بودند.
رضا گفت که حدود 27000 زندانی عراقی، 19000 سوری و حدود 12000 نفر از بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا به سوریه نقل مکان کرده اند.
برخی از کشورها به عراق بازگردانده شده اند، بسیاری از کشورهای دیگر از بازگرداندن شهروندان خود خودداری کرده اند. رضا گفت که سازمان ملل آنها را به انجام این کار تشویق می کند.

source

توسط artmisblog