نمایندگان مجلس در طرحی سردفتران اسناد رسمی را ملزم کردند تا خلاصه معاملات خودروها را ظرف 48 ساعت به راهنمایی و رانندگی ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در قالب طرحی سردفتران اسناد رسمی را ملزم کردند تا خلاصه‌ای از معامله خودروها را ظرف مدت 48 ساعت به راهنمایی و رانندگی ارسال کنند.
متن کامل طرح نمایندگان در این باره که در قالب اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح شده به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی): 
ماده واحده : ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
کلیه معاملات وسایل نقلیه و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش وسایل نقلیه موضوع این قانون ضمن اخذ و واریز حقوق دولتی متعلقه در مورد معاملات، گواهی اصالت وسیله نقلیه صادره توسط نیروی انتظامی یا مراکز مجاز از طرف آن را ملاحظه و شماره و تاریخ فیش و گواهی مذکور را در سند تنظیمی درج نمایند. سردفتر مکلف است پس از تأیید نهایی سند، خلاصه سند تنظیمی حاوی مشخصات و نشانی متعامل یا وکیل، وسیله نقلیه، موضوع سند، دفترخانه و نوع و شماره و تاریخ سند تنظیمی را در سامانه راهنمایی و رانندگی که به این منظور ایجاد می شوند، درج نمایند تا ایجاد سامانه و برقراری ارتباط دفاتر اسناد رسمی موظف به ارسال خلاصه معامله ظرف مدت ۴۸ ساعت به اداره راهنمایی و رانندگی می باشند.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
سیدکاظم دلخوش اباتری – حسین امامی راد – کیوان مرادیان کوچکسرائی – احسان ارکانی – حسینعلی حاجی دلیگانی – رسول فرخی میکال – ذبیح الله اعظمی ساردوئی – علیرضا سلیمی – سیدمصطفی آقامیرسلیم – اصغر سلیمی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – بهزاد علیزاده دهلران – قاسم ساعدی – جلال محمودزاده – مجتبی توانگر – فاطمه رحمانی – غلامحسین کرمی – حسین حق وردی – مجید نصیرائی – جعفر راستی – محمدحسن آصفری – علی جدی – ابراهیم عزیزی کرمانشاه – محمد رشیدی – علی اکبر بسطامی – یعقوب رضازاده – محمد وحیدی – حسین حاتمی – سیدالبرز حسینی – سلمان اسحاقی – غلامرضا منتظری – سیدمحمد موحد – انور حبیب زاده بوکانی – سیدعلی یزدی خواه – سیدموسی موسوی – سیدکاظم موسوی – رضا حاجی پور – صدیف بدری – حسین محمدصالحی دارانی – کمال علیپور خنکداری – هاجر چنارانی – رضا تقی پورانوری – احمد محرم زاده یخفروزان – محمدرضا احمدی – پرویز اوسطی – موسی احمدی
انتهای پیام/
 

source

توسط artmisblog