یک مرد آمریکایی به همراه همدست خود سوار بر اتومبیل در حال فرار از دست پلیس بود که با چند عابر پیاده تصادف کرد. بر اثر این حادثه یک پیرزن ۶۷ ساله جان باخت و یک کودک ۸ ساله با شرایط وخیم در بیمارستان بستری شد.

source

توسط artmisblog