دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال با معرفی واعظ آشتیانی و صادق رییسی کیا به عنوان نواب رییس پیشنهادی خود، برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا اسدی، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال برای ثبت نام در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال وارد ساختمان این فدراسیون شد.
وی از معرفی واعظ آشتیانی و صادق رییسی کیا به عنوان نواب رییس پیشنهادی خود در مجمع این فدراسیون خبر داد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog