علیرضا زاکانی شهردار تهران پنجشنبه ۳۰ تیر از خانه کشتی و سالن‌های تمرین و تجهیزات کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد؛ علیرضا دبیر در این بازدید از شهردار تهران درخواست مساعدت کرد و گفت: ۶۵ درصد مدالهای المپیک و جهانی برای کشتی است اما نیم درصد بودجه را داریم.
       

source

توسط artmisblog