تصاویری از خسارات سیل در روستای آهنگران ببینید:

source

توسط artmisblog