مراسم حجله حضرت قاسم و علی اکبر (ع) هر سال ۵ محرم در شهرستان شوش استان خوزستان برگزار می‌شود. مردم شوش همراه با حجله‌ها از مناطقی چون احمد آباد و آخر آسفالت به سمت حسینیه اعظم حرکت می‌کنند و در مسیر مردم با نذورات به استقبال حجله‌ها می روند.

source

توسط artmisblog