ایسنا/قم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم استفاده از تجربیات گذشته را مهم‌ترین ویژگی مسجد جامعه پرداز دانست.
مصطفی ملایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، شامگاه گذشته، ششم شهریورماه، در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز، با اشاره به اینکه نمایشگاه یک اثر بسیار فاخر است، اظهار کرد: برای مدیریت جامعه باید در شرایط سختی که پیش‌رو داریم “نظام برنامه” داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز نشان‌دهده تفکر منظم، راهبردی و برنامه‌محوری است، مطرح کرد: این نمایشگاه یک فرصت بسیار عظیم است تا با استفاده از ظرفیت‌ها بتوانیم نگاه فعال به نیروهای انقلابی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: “رویکرد فعال” به معنای پیشبینی و شناسایی ظرفیت‌ها است تا براساس آن‌ها و تحلیل محیطی، برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین ویژگی نمایشگاه استفاده از تجربه گذشته است، عنوان کرد: از دیگر اتفاقات مثبت نمایشگاه مسجد جامعه پرداز این است که کاملا برگرفته از بینش و نگاه دینی جامعه است.
ملایی با اشاره به اینکه این نمایشگاه می‌تواند در قالب کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی منتقل شود، خاطرنشان کرد: اگر شرایطی مهیا شود که افراد بر اساس حیطه وظایف خود بتوانند از بخشی از این نمایشگاه استفاده کنند، شاهد اتفاقات مطلوبی خواهیم بود.
وی در پایان تصریح کرد: یادگیری و توانمندسازی موضوعات نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مهم است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog