با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هادی عباسی به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی جایگزین محمود محمودزاده شد.
هادی عباسی نیز سابقه همکاری با علی نیکزاد در دوره وزارت مسکن و شهرسازی را دارد. گفته می‌شود عباسی علاوه بر معاونت مسکن به عنوان قائم مقام وزیر در امور مسکن و شهرسازی نیز منصوب شده است.
محمودزاده سوم شهریور سال ۹۸ با حکم محمد اسلامی جایگزین مازیار حسینی شده بود. در دوره حضور حسینی در معاونت مسکن و شهرسازی، «پسوند تام» وارد برنامه‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی شد.
در دوره حدود سه ساله حضور محمودزاده در وزارت راه و شهرسازی نیز طرح اقدام ملی مسکن و در ادامه نهضت ملی مسکن اجرایی شد.
مسکن استیجاری نیز یکی از وعده‌های محمودزاده بود که همچنان روی کاغذ مانده است.

source

توسط artmisblog