هایک ویژن
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: 383 طرح نیمه‌ تمام صنعتی با پیشرفت‌ فیزیکی بالای 60 درصد در استان شناسایی شده که سرعت بخشی به تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی جودکی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری در این طرح های تولیدی و صنعتی بیش از 164 هزار و 942 میلیارد ریال است و در صورت بهره‌برداری کامل، 14 هزار و 143 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: به‌ لحاظ تعداد، سرمایه‌ و اشتغال، شهرستان اراک با 114 طرح بیشترین طرح های نیمه تمام‌ صنعتی و شهرستان فراهان با 3 طرح، کمترین طرح های صنعتی نیمه‌ تمام استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: در سال جاری 138 جواز تأسیس واحدهای صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی صادر شد. برآورد سرمایه‌ برای اجرای این مجوزهای صنعتی در استان مرکزی، بیش از 538 هزار میلیارد ریال است.
جودکی با بیان اینکه جوازهای تأسیس صادر شده استان مرکزی در سال جاری، میزان 2806 فرصت اشتغالزایی را با خود به همراه داشته است، تصریح کرد: شهرستان‌ اراک با 32 جواز تاسیس بیشترین امتیاز را در شاخص مذکور دارد.
اخبار مرتبط

source

توسط artmisblog