هایک ویژن
علی نعمتی در خصوص مشکلت گرفتن رضایت نامه اش برای پیوستن به پرسپولیس صحبت کرد.
اخبار مرتبط

source

توسط artmisblog