دیروز خبری مبنی بر بازداشت شدن حمید صفت دست به دست شد که خبرنگار ما صحت و سقم آن را پیگیری کرد.
خبر بازداشت ‎ «حمید صفت» هم صحت ندارد.
یکی از نزدیکان او گفت احضار او در حد تذکر بوده است.

source

توسط artmisblog