هایک ویژن
سخنگوی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم پس از بررسی و جمع‌بندی نهایی در کمیسیون تخصصی برای قرائت به صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی با اشاره به آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به طرح چگونگی تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم در رسانه‌ها و ضرورت تنویر افکارعمومی، لازم به توضیح است که هیات‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند تا با تمرکز فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و قضایی، دسترسی مجلس به اطلاعات و مستندات مورد نیاز را تامین کنند که در انجام این ماموریت مهلت شش ماهه و البته قابل تمدید حداکثر تا یک سال دارند. از طرفی هیات وقتی گزارش خود را به کمیسیون تخصصی داد ماموریتش خاتمه یافته و کار کمیسیون شروع می شود.
وی ادامه داد: یعنی کمیسیون باید گزارش نهایی به صحن را تنظیم و پس از تایید صحن، پیگیری‌های بعدی از جمله برخورد با تخلفات یا اصلاح و تکمیل قوانین ذیربط را انجام دهد که مبنای اصلی کمیسیون‌ها در تنظیم گزارش نهایی به صحن، گزارش و مستندات هیات تحقیق و تفحص خواهد بود بنابراین گزارش این هیات‌ها نباید ناقص، مبهم و غیرمستند باشد.
به گفته این نماینده مجلس، لذا کمیسیون اقتصادی تقاضایی واصل نمود مبنی بر اینکه اطلاعات کافی درباره عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در اختیار نبوده و باید تحقیق و تفحص صورت گیرد که فرایند رسیدگی به این تقاضا طی شد و هیات تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم به ریاست احمد مرادی، نماینده مجلس از همان حوزه انتخابیه تشکیل شد.
طغیانی با بیان اینکه در ادامه رئیس هیات گزارشی تحت عنوان گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم را به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد که ایراداتی به آن وارد بوده و گزارش ناقص بود، اظهار داشت: مقرر شد با نظر رئیس و هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم هرچه سریع‌تر اطلاعات و مستندات بیشتری جمع‌آوری شده تا جمع‌بندی و گزارش نهایی کمیسیون برای ارائه به صحن آماده شود.
اخبار مرتبط

source

توسط artmisblog