دختران وزنه‌بردار ایران در دسته ۷۱ مسابقات قهرمانی آسیا در رده های ششم و هشتم قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، گروه A دسته ۷۱کیلوگرم وزنه برداری زنان قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا در بحرین برگزار شد و نمایندگان ایران در رده ششم و هشتم قرار گرفتند.
الهه رزاقی در گروه A وزنه زد که با رکورد ۹۰ یک ضرب، ۱۱۱ دوضرب  و مجموع ۲۰۱ کیلوگرم  در رده ششم قرار گرفت.
فروغ یونسی نیز که در گروه B وزنه زد رکورد ۸۳ یک ضرب، ۱۰۰ دوضرب  و مجموع ۱۸۳ کیلوگرم را به ثبت رساند و در مجموع هشتم قهرمانی آسیا شد.
هشت وزنه بردار در گروه A وزنه زدند.
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:
رزاقی در حرکت های اول و دوم  یک ضرب وزنه های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم را بالای سر برد اما در مهار وزنه ۹۲ کیلوگرم ناموفق بود. او در یک ضرب ششم شد.
رزاقی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۱۱۱ کیلوگرم را مهار کرد اما دومرتبه در ثبت رکورد ۱۱۶ کیلوگرم ناموفق بود. او در دوضرب در رده ششم قرار گرفت.
رزاقی در مجموع رکورد ۲۰۱ کیلوگرم را ثبت کرد و ششم شد.
مدال آوران دسته ۷۱ کیلوگرم:
۱- کیوژیا یانگ از چین با رکورد ۱۰۶ یک ضرب، ۱۲۲ دوضرب  و مجموع ۲۲۸ کیلوگرم( ۳مدال طلا)
۲-  گل نبات کادیرووا از ترکمنستان با رکورد ۱۰۲ یک ضرب، ۱۱۷ دوضرب  و مجموع ۲۱۹ کیلوگرم( ۲مدال نقره یک ضرب  و مجموع)
۳- آنه جان گانزوریگ از مغولستان با رکورد ۹۹ یک ضرب، ۱۱۶ دوضرب  و مجموع ۲۱۵ کیلوگرم( ۲مدال برنز یک ضرب و مجموع)
۴- سابیتا رمادانی از اندونزی با رکورد ۹۶ یک ضرب، ۱۱۸ دوضرب  و مجموع ۲۱۴ کیلوگرم(برنز دوضرب)
۵- رستو آنجی از اندونزی با رکورد با رکورد ۹۲ یک ضرب، ۱۲۰ دوضرب  و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم(نقره دوضرب)
انتهای پیام

source

توسط artmisblog