ملی پوش رشته جودوی ناشنوایان را به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ به مدت ۲ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.
به گزارش ایسنا،  شورای صدرو رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) مسعود رستگار، ملی پوش رشته جودوی ناشنوایان را به مدت ۲ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.
افسران کنترل دوپینگ ایران نادو در تاریخ ۱۴۰۱.۱.۲۳ نمونه خارج از مسابقه از این ورزشکار اخذ کردند و پس از اعلام نتیجه توسط آزمایشگاه کلن آلمان مشخص شد ماده ممنوعه مصرفی وی «لتروزول» (ماده خاص) بوده است و در همین راستا ورزشکار به ایران نادو فرا خوانده شد.
در نهایت شورای صدور رای ایران نادو پس از بررسی دقیق اسناد و دفاعیات این ورزشکار را از تاریخ ۱۴۰۱.۰۳.۰۸ تا ۱۴۰۳.۰۳.۰۷ از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.
گفتنی است طبق بند (۱-۱۴-۱۰) از مجموعه قوانین ایران نادو، ورزشکار محروم از شرکت در تمامی مسابقات داخلی، خارجی و هرگونه فعالیت ورزشی در همه رشته‌های ورزشی محروم خواهد بود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog