بخش عظیمی از باقیمانده سازه متروپل آبادان (سمت خیابان سعدی) ظهر امروز چهارشنبه – ۴ آبان ماه – فرو ریخت
دریافتی

source

توسط artmisblog