رییس سازمان زندان ها گفت: باعوامل خاطی اعزام بکتاش آبتین برخورد شد.
محمدمهدی حاج محمدی با اشاره به اتفاق افتاده در خصوص بکتاش آبتین در توییتر نوشت: درخصوص کیفیت اعزام آقای بکتاش_آبتین به بیمارستان، با عوامل خاطی برخورد شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد…
گفتنی است طی روزهای اخیر تصویری در فضای مجازی درباره انتقال بکتاش آبتین محکوم زندانی از نحوه انتقال وی به بیمارستان منتشر شده است.
 

source

توسط artmisblog