نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و تسهیل صادرات نفت از دریای عمان را می توان از امتیازات پروژه خط لوله فروش نفت از مکران برشمرد.
اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به امتیازات افتتاح خط لوله فروش نفت از سواحل مکران، بیان کرد: باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری برای توسعه مکران، پروژه خط لوله گوره – جاسک و آغاز صادرات نفت از مکران در دریای عمان حائز اهمیت بوده و آرزوی دیرینه مردم منطقه بود که محقق شد.
وی در ادامه اظهار کرد: این پروژه امتیازات خوبی در بحث صادرات نفت از دریای عمان به همراه دارد. کاهش هزینه ها و تسهیل صادرات نفت از دریای عمان و همچنین دسترسی آسان تر کشورهای همسایه به منابع نفتی ما را می توان جزو امتیازات این پروژه برشمرد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: پیش بینی بر این است که این پروژه امتیازات خوبی را هم برای مردم منطقه و هم برای کشور به دنبال داشته باشد. این پروژه فرصت خوبی برای انتقال ظرفیت های نفتی کشور است‌.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog