تحول آگاهانه نظام تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن زنجیره شبکه ای به هم پیوسته علت و معلولی مسائل کلیدی و گلوگاهی، محقق نمی شود. بدون در نظر گرفتن آنها، پیشنهادات و تلاشهای ما اقدامات تک جانبه و غیر جامع خواهد بود. در سلسله نشستهائی، به تحلیل این عوامل می پردازیم.
تحول آگاهانه نظام تعلیم و تربیت بدون در نظر گرفتن زنجیره شبکه ای علت و معلولی مسائل کلیدی و گلوگاهی، محقق نمی شود. بدون در نظر گرفتن آنها، پیشنهادات و تلاشهای ما اقدامات تک جانبه و غیر جامع خواهد بود، که همانند گذشته، زمان و منابع را تلف کرده، و نظام تعلیم و تربیت باز در جای قبلی خود خواهد ماند. 
در سلسله نشستهائی که توسط پنجره تربیت فارس برگزار می شود، به تحلیل این عوامل پرداخته، و برنامه پیشنهادی به دولت سیزدهم در حوزه نظام تعلیم و تربیت را مبتنی بر آن، تبیین می کنیم. ان شاء الله. در جلسه اول که امروز، 5 مرداد 1400 ؛ ساعت 17 الی 19 برگزار می شود، به چکیده تحلیل نقاط گلوگاهی تحول می پردازیم.
حضور در این نشستها رایگان و بدون نیاز به ثبت نام، و البته با ظرفیت محدود است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جلسه می توانید اینجا کلیک کنید. فیلم نشست، بعد از جلسه در همانجا، و در پنجره تربیت فارس منتشر خواهد شد.

source

توسط artmisblog