روایت سخنگوی سازمان تعزیرات از تولید عامدانه خودروی ناقص توسط خودروسازها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان موردنظر است که حدود 30 هزار…