استارتاپ «واردا اسپیس» یک کپسول را برای شبیه‌سازی ورود به جو در استرالیا فرود می‌آورد

استارتاپ واردا اسپیس فضاپیمای بعدی خود را در استرالیا فرود می‌آورد. این کمپانی درحال حاضر با سازمان‌های مقررات‌گذاری آمریکا همکاری می‌کند تا کپسول فعلی خود را در صحرای یوتا در…