نظر جالب محمدرضا عارف: رمز موفقیت دولت آینده استفاده از نیرو‌هایی که در انتخابات سهیم بودند

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: مزیت رئیس‌جمهور نسبت به دوره‌های قبل عدم وابستگی حزبی و تشکیلاتی است و این یک فرصت طلایی برای کشور است. بگذارید در آرامش سیاسی، یک…